نوشته‌های بلاگ

تست LH

در بدن زنان سالم، تخمک گذاری یک بار در هر ماه رخ می‌دهد و تخمک آزاد شده تنها 24-12 ساعت زنده مانده و قدرت بارور شدن دارد، بنابراین افزایش احتمال بارداری تا حد زیادی وابسته به تشخیص درست زمان تخمک گذاری است.  LH هورمونی است که هنگام تخمک گذاری در بدن زنان ترشح می شود. کیت تشخیص سریع LH به زنان کمک می‌کند تا بهترین زمان در چرخه ماهانه خود …
ادامه مطلب

تشخیص زود هنگام سکته قلبی

شکل1- آزمایش تروپونین قلبی در بیماران مشکوک به حمله قلبی در مراحل اولیه در مقایسه با آزمایش در آزمایشگاه حمله قلبی (انفارکتوس میوکارد یا MI) بسیار اورژانسی است که نیاز به مراقبت فوری پزشکی دارد. اغلب حملات قلبی زمانی اتفاق می‌افتد که یکی از شریان‌های منتهی به قلب، معمولاً توسط لخته خون مسدود می‌شود و جریان خون را قطع می‌کند، در نتیجه کمبود خون باعث محدود شدن تامین اکسیژن و …
ادامه مطلب

تست بارداری در طول زمان

شکل1-تست بارداری در طول تاریخ ، انسان‌ها همواره در تلاش بودند راه‌های سریع و راحتی را برای آزمایش بارداری پیدا کنند. هزاران سال قبل، دانشمندان تشخیص دادند که می‌توان سرنخ هایی را با  بررسی ادرار یک زن پیدا کرد ، این در حالی است ‌که فقط 100 سال از کشف هورمون‌های مرتبط با بارداری و ابزار تشخیص آن‌ها می‌گذرد. در واقع -20 سال گذشته دوره نوآوری و شکوفایی برای تست‌های …
ادامه مطلب