تست تشخیص سریع B-hCG

پس از وقوع بارداری، هورمون β-hCG توسط جفت در بدن مادر ترشح می شود.  این هورمون 10 روز پس از لانه گزینی جنین در رحم، این هورمون داخل ادرار و سرم مادر ظاهر می شود. بنابراین با استفاده از کیت سنجش β-hCG می توان بارداری را در هفته های اول بارداری تشخیص داد.

Cat NO: C1HP530Cat NO: C2PR140مشخصات
ادرار/سرم/پلاسماادرار/سرم/پلاسمانوع نمونه
کاستینواریفرمت تست
4040تعداد تست در جعبه
داردداردISO 13485 & 9001
داردداردپروانه ساخت (IMED)
متخصصمتخصصکاربر
99/99%99/99%حساسیت
99/99%99/99%اختصاصیت
25mIU/ml25mIU/mlCut off
دانلود بروشور نواری
دانلود بروشور کاستی