تست تشخص سریع Troponin I

پس از وقوع سکته قلبی، نشانگر تروپونین قلبی  (cTnI)  توسط ماهیچه ی آسیب دیده ی قلب به درون خون آزاد می شود.  سطح این نشانگر 6-10 روز پس از وقوع سکته همچنان بالا می ماند بنابراین به عنوان نشانگر جهت تشخیص سکته قلبی مورد استفاده قرار می گیرد.​​​​​​​

Cat NO: C1TR340مشخصات
خون کامل/ سرم/ پلاسمانوع نمونه
کاستفرمت تست
40تعداد تست در جعبه
داردISO 13485 & 9001
داردپروانه ساخت (IMED)
متخصصکاربر
97/6%حساسیت
99/4%اختصاصیت
0/5ng/mlCut off
I دانلود بروشور تروپونین