تست تشخیص سریع
​​​​​​​ HCV-Ab

هپاتیت C یک بیماری التهابی و حاد کبدی است که می تواند منجر به سرطان کبد، نارسایی کبدی و حتی مرگ شود. عامل این بیماری ویروس هپاتیت C می باشد.  این ویروس در ساختار خود دارای آنتی ژن هایی است که منجر به ساخت آنتی بادی در بدن فرد مبتلا می شود. به کمک تست تشخیص سریع می توان وجود یا عدم وجود آنتی بادی علیه ویروس هپاتیت C در خون کامل، سرم یا پلاسمای بیمار را تعیین کرد. تشخیص زودهنگام و به موقع این بیماری در روند درمان تاثیر به سزایی دارد.​​​​​​​

:Cat NOمشخصات
خون کامل/ سرم/ پلاسمانوع نمونه
کاستفرمت تست
40تعداد تست در جعبه
داردISO 13485 & 9001
-پروانه ساخت (IMED)
متخصصکاربر
98/8%حساسیت
99/1%اختصاصیت

​​​Coming Soon