تست تشخیص سریع
​​​​​​​PCT

​کیت تشخیص سریع نیمه کمی پروکلسی تونین PCT جهت تشخیص نیمه کمی مارکر التهابی پروکلسی تونین یا PCT در نمونه خون کامل /سرم/پلاسما به کار می رود و به تشخیص شرایط التهابی کمک می کند.پروکلسی تونین یک هورمون پپتیدی است که دارای 116 اسید آمینه با وزن مولکولی تقریبا 13 کیلو دالتون می باشد.پروکلسی تونین به طور معمول در سلول های C غده تیروئید و سلول های خاص اندوکربن ریه تولید می شود.سطح بالای PCT در بیماران مبتلا به عفونت سیستمی با منشا باکتریایی،تروما یا شوک گزارش شده و در حال حاضر PCT به عنوان نشانگر اصلی اختلالات همراه با التهاب سیستمیک در نظر گرفته می شود.

:Cat NOمشخصات
خون کامل/ سرم/ پلاسمانوع نمونه
کاستفرمت تست
20تعداد تست در جعبه
داردISO 13485 & 9001
داردپروانه ساخت (IMED)
متخصصکاربر
98/8%حساسیت
99%اختصاصیت
0/5ng/mlو2ng/mlو5ng/mlCut off
دانلود بروشور PCT